Klant worden

De hulp van de voedselbank is bedoeld om huishoudens een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun geldproblemen.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

  • Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.
  • Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden. We accepteren liever dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen dan dat mensen die wel in aanmerking komen zich niet durven te melden.
  • Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”.

Welke criteria?

Bij de berekening voor het toekennen van een voedselpakket gaat de voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dus, wat houdt men over nadat vaste lasten (zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen) betaald zijn. Als het besteedbaar inkomen per huishouden onder een bepaald inkomen valt, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket. De toekenningscriteria en meer informatie kunt u terugvinden op de website van Voedselbanken Nederland:

https://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking/

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Stuur dan toch een aanmeldformulier in!

Hoe lang?

Het is de bedoeling dat ook wordt aangegeven hoe lang men verwacht dat de hulp van de Voedselbank nodig is. Er moet immers naar worden gestreefd dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Wij hanteren daarom het principe “geen pakket zonder traject”.
De hulp van de voedselbank is gebonden aan een maximale tijd. Dat betekent dat men in eigenlijk nooit langer dan drie jaar wekelijks een voedselpakket kan ophalen. In uitzonderingssituatie kan van deze termijn worden afgeweken. Regelmatig wordt dus bekeken of men nog tot de groep behoort die in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Aanmelden

Via een hulpverlenende organisatie (zoals maatschappelijk werk, sociale zaken, thuiszorg, RIAGG, CWI, bewindvoerder enz.) kan een huishouden bij de voedselbank worden aangemeld.

Ook kan iemand zichzelf bij de voedselbank aanmelden, dus zonder tussenkomst van een instantie.

Om u aan te melden dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen. U kunt dit doen door:

Het volledig ingevulde aanmeldformulier inclusief de bijlagen kunt u:

  • mailen naar aanmelden@voedselbankweert.nl of
  • sturen naar Voedselbank Weert, dr. Kuypersstraat 221, 6004 AK Weert

Tevens kunt u in spoedgevallen een zogenaamd noodpakket aanvragen, zodat u vooruitlopend op de beoordeling van uw aanvraag, toch alvast een voedselpakket ontvangt.

Let op: alle vragen over aanmeldingen dient u bij voorkeur via mail te stellen: aanmelden@voedselbankweert.nl.
Wilt u toch telefonisch contact dan kunt u ons bereiken op donderdag van 10.00 – 12.00 uur en op vrijdag van 10.00 – 15.00 uur op telefoonnummer 06-33986193.

Aanvragen worden pas in behandeling genomen zodra ALLE gevraagde documenten aangeleverd zijn!

 

Regels en afspraken

Bij deelname aan de voedselbank ontvangt u bij de aanmelding onze regels en afspraken. Tevens ontvangt u voor uw eerste bezoek een welkomstbrochure waarin het reilen en zeilen van onze voedselbank nog eens wordt uitgelegd.
Bekijk hier onze welkomstbrochure.