Over ons

De Stichting Voedselbank Weert is een volledig zelfstandige stichting en wordt nu en in de toekomst geheel door vrijwilligers gerund.

De voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De voedselpakketten worden uitgegeven aan mensen die dit hard nodig hebben. De Voedselbank Weert haalt voedsel op bij lokale supermarkten en bedrijven, ontvangt voedsel van het regionale distributiecentrum, neemt deel aan inzamelingsacties en ontvangt voedsel van betrokken particulieren. Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden. De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket.

Zij verstrekt de levensmiddelen vanuit haar gebouw aan de Dr. Schaepmansstraat in Weert. Sinds 5 oktober 2018 is er ook een uitgiftepunt in Nederweert, voor de cliënten in die gemeente.

De Stichting is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

De missie, visie, kernwaarden en doelstellingen zijn vastgelegd in een beleidsplan.

Beleidsplan Voedselbank Weert

Regio

De Voedselbank Weert bedient ca. 200 gezinnen uit de regio Weert, Nederweert en Cranendonck.

Bestuur

Het bestuur van Voedselbank Weert bestaat uit:

Ria Zincken (voorzitter) voorzitter@voedselbankweert.nl
Frank Sweegers (secretaris) info@voedselbankweert.nl
Evie Pleunis (penningmeester) penningmeester@voedselbankweert.nl

Vrijwilligers

Voedselbanken zijn zonder uitzondering vrijwilligersorganisaties. Dat geldt dus ook voor iedereen die een bijdrage levert aan het werk van Stichting Voedselbank Weert. Onze vrijwilligers ontvangen geen beloning en houden niets voor zichzelf. Daardoor kan alles wat bij onze organisatie binnenkomt, geld en voedsel, worden besteed aan de doelen van de voedselbank, het bestrijden van de armoede, en het tegengaan van verspilling van voedsel.
Onze vrijwilligers zijn dagelijks actief om voedsel op te halen, op te slaan en te verwerken in voedselpakketten. Maar ook zijn vrijwilligers bezig met het verwerken van de aanvragen en het herscreenen van dossiers.

Elke donderdag en vrijdagmorgen wordt het verworven voedsel door vrijwilligers gesorteerd en klaargezet, waarna op vrijdag de uitgifte aan de cliënten plaatsvindt. Hoewel we ons uiterste best doen de pakketten zo gevarieerd mogelijk samen te stellen, zijn wij afhankelijk van het ons aangeboden voedsel. Bij de samenstelling wordt waar mogelijk rekening gehouden met gezinssamenstelling, leeftijd van de personen, dieetwensen en religie/cultuur.

Tenslotte willen we u er op wijzen dat aan het opslaan en uitgeven van het voedsel strenge eisen worden gesteld ten aanzien van houdbaarheid en hygiëne. Wij zijn er trots op dat onze stichting bij externe controles aan het aantal maximum punten voldoet!

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. De gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Klik hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze voedselbank van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersoon

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen. In voorkomende situaties hebben onze vrijwilligers niet alleen de mogelijkheid om dit intern te bespreken, maar kan er ook een beroep gedaan worden op een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon:
Cathelijne Schouten
Burgemeester van Rijnsingel 20B, 5913 AN Venlo
Telefoon: 077-3540015
Email: contact@schoutenadvocaat.nl
Website: www.schoutenadvocaat.nl

 

Jaarverslagen