Over ons

De Stichting Voedselbank Weert is een volledig zelfstandige stichting en wordt nu en in de toekomst geheel door vrijwilligers gerund.

De voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De voedselpakketten worden uitgegeven aan mensen die dit hard nodig hebben. De Voedselbank Weert haalt voedsel op bij lokale supermarkten en bedrijven, ontvangt voedsel van het regionale distributiecentrum, neemt deel aan inzamelingsacties en ontvangt voedsel van betrokken particulieren. Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden. De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket.

Zij verstrekt de levensmiddelen vanuit haar gebouw aan de Dr. Schaepmansstraat in Weert. Sinds 5 oktober 2018 is er ook een uitgiftepunt in Nederweert, voor de cliënten in die gemeente.

Bestuur

Het bestuur van Voedselbank Weert bestaat uit:

Ria Zincken (voorzitter) voorzitter@voedselbankweert.nl
Frank Sweegers (secretaris) info@voedselbankweert.nl
Evie Pleunis (penningmeester) penningmeester@voedselbankweert.nl
Johan Heynen (coördinator) info@voedselbankweert.nl
Ann Verkeyn (coördinator) aanmelden@voedselbankweert.nl

Vrijwilligers

Voedselbanken zijn zonder uitzondering vrijwilligersorganisaties. Dat geldt dus ook voor iedereen die een bijdrage levert aan het werk van Stichting Voedselbank Weert. Onze vrijwilligers ontvangen in geen enkele vorm een beloning en houden niets voor zichzelf. Daardoor kan alles wat bij onze organisatie binnenkomt, geld en voedsel, worden besteed aan de doelen van de voedselbank, het bestrijden van de armoede, en het tegengaan van verspilling van voedsel.
Onze vrijwilligers zijn dagelijks actief om voedsel op te halen, op te slaan en te verwerken in voedselpakketten. Maar ook zijn vrijwilligers bezig met het verwerken van de aanvragen en het herscreenen van dossiers.

Elke donderdag en vrijdagmorgen wordt het verworven voedsel door vrijwilligers gesorteerd en klaargezet, waarna op vrijdag de uitgifte aan de cliënten plaatsvindt. Hoewel we ons uiterste best doen de pakketten zo gevarieerd mogelijk samen te stellen, zijn wij afhankelijk van het ons aangeboden voedsel. Bij de samenstelling wordt waar mogelijk rekening gehouden met gezinssamenstelling, leeftijd van de personen, dieetwensen en religie/cultuur.

Tenslotte willen we u er op wijzen dat aan het opslaan en uitgeven van het voedsel strenge eisen worden gesteld ten aanzien van houdbaarheid en hygiëne. Wij zijn er trots op dat onze stichting bij externe controles aan het aantal maximum punten voldoet!

De Stichting is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Regio

De Voedselbank Weert bedient ca. 200 gezinnen uit de regio Weert, Nederweert en Cranendonck.

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslagen