Forse donatie van “Tafeltje-Dek-Je” Weert.

Vandaag heeft onze voedselbank een onverwachte en enorme donatie in ontvangst mogen nemen van “Tafeltje-Dek-Je” uit Weert.

Deze stichting had in het verleden € 10.000 ontvangen van een donateur die hun goede werk een warm hart toe droeg. Bij de bestuurswisseling wilde Tafeltje Dekje het geld een goede bestemming geven, en aangezien de voedselbank veel raakvlakken heeft, is er voor gekozen om het bedrag op deze manier terecht te laten komen bij de doelgroep die voedselhulp heel hard nodig heeft.

Mede door deze donatie kan onze voedselbank haar werk blijven voortzetten. We willen daarom het bestuur van “Tafeltje-Dek-Je” ontzettend bedanken voor deze gulle gift!