Jouw steun is heel hard nodig!

We zijn blij met de vele sponsoren die ons ondersteunen in deze barre tijden. We ontvangen (nog steeds) levensmiddelen, ook uit onverwachte hoeken. Hiervoor zijn we ontzettend dankbaar. Maar het is elke week weer spannend of dit voldoende is om onze gezinnen te ondersteunen.
Er is een verhoogde vraag naar voedselhulp en er zijn extra hygiënemaatregelen nodig. Mensen helpen kost veel geld. Denk bijvoorbeeld aan de financiële middelen dien nodig zijn voor onze bestelbusjes om eten in te vervoeren, benzine, verzekeringen, kosten voor vriezers waarin we het voedsel opslaan etc. Maar ook om eventueel voedsel te kunnen kopen In deze crisistijd.
Voedselbanken Nederland vraagt met haar publiekscampagne ‘Stay Safe en Geef’ om financiële donaties. Een deel van het opgehaalde geld gaat – naar rato – naar de Voedselbank Weert. Maar je mag ook direct geld doneren aan Voedselbank Weert op NL73RABO0125987579, alle beetjes helpen!