Voedselbank kan uw steun meer dan ooit gebruiken!

Zoals u in de media heeft kunnen lezen, hebben de voedselbanken het op dit moment erg moeilijk. Het is lastig om aan levensmiddelen te komen en er moet steeds meer en verder gereden worden om voedsel op te halen. Uw financiële steun kunnen we daarom meer dan ooit gebruiken. Afgelopen tijd hebben we al enkele donaties mogen ontvangen, de gulle gevers willen we hiervoor heel graag bedanken! Er ontstaan initiatieven zoals in Cranendonck om geld in te zamelen en een mevrouw schonk ons 4 volle jumbospaarkaarten, wat zijn we blij met deze warme en betrokken gebaren!

Als ook u ons een warm hart toedraagt, stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL73RABO0125987579 t.n.v. Voedselbank Weert. Alle kleine beetjes helpen! Omdat we een ANBI instelling zijn, is uw gift onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Bij voorbaat dankuwel voor uw steun!