Ahmadi Moslim Jongeren Weert, bedankt!

In deze tijd van voedselschaarste zijn we erg blij met initiatieven zoals van Ahmadi Moslim Jongeren Weert, zij brengen regelmatig levensmiddelen, heel hartelijk bedankt!