Menstruatie-armoede

Als je moet rondkomen van een beperkt budget in de week, is er vaak weinig geld over om ook verzorgings- en hygiëneproducten te kopen. Dat maakt dat er soms geen geld is voor maandverband of andere menstruatieproducten. Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. Het filmpje onderaan dit bericht geeft een idee hoe erg het is, als je geen geld hebt om maandverband of tampons te kunnen kopen.  Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties.

Onze voedselbank heeft zich bij het Armoedefonds aangemeld als uitdeelpunt voor menstruatieproducten, omdat we op deze manier iets extra’s kunnen betekenen voor al onze vrouwelijke cliënten.

 

Op de website van het Armoedefonds staat het voorbeeld van Emily.

De 16-jarige Emily staat op het punt om te vertrekken naar haar beste vriendin wanneer zij er achter komt dat ze ongesteld is en er geen tampons of maandverband meer in huis zijn. Haar moeder kan dit niet betalen en dit zorgt voor de nodige spanningen binnen het gezin. Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen is er thuis soms geen geld voor maandverband of tampons. Zij moeten dan wc- papier gebruiken of kiezen er noodgedwongen voor om thuis te blijven van werk, vrienden of school met alle gevolgen van dien. Het mag in Nederland niet zo zijn dat je door menstruatiearmoede bijvoorbeeld niet naar school kunt en daardoor een les, proefwerk of examen mist en daardoor achterstand oploopt. Bekijk de volledige video van de 16 jarige Emily.
https://youtu.be/kJoDqBcm_9E