Nieuwe penningmeester

Per 1 september heeft Vivian Hoeben het stokje van penningmeester overgedragen aan Evie Pleunis.

Wij willen Vivian (en haar bedrijf VHS Administraties), ontzettend bedanken voor alles wat ze de afgelopen vijf jaar voor de voedselbank gedaan en betekend heeft. Wij hopen in de persoon van Evie een goede opvolgster gevonden te hebben, en heten haar van harte welkom bij het bestuur van onze voedselbank.