Ken je de hulpkaart al?

Wat is de Hulpkaart?

De Hulpkaart is een herkenbaar, klein papieren kaartje dat je makkelijk bij je draagt. Op de Hulpkaart vul je voor jou belangrijke informatie in. Bijvoorbeeld hoe anderen het beste met je om kunnen gaan als je het zelf even niet weet, zoals rustig blijven, een vraag herhalen of je even de rust geven om tot jezelf te komen. Je kunt een telefoonnummer invullen van iemand die de je vertrouwt en die kan helpen. Maar ook informatie over zorg of je thuissituatie, zoals medicijnen die je nodig hebt, de naam van je huisarts of kinderen of huisdieren die thuis zijn en verzorgd moeten worden.

 

Hoe vraag je de Hulpkaart aan?

Iedereen die een Hulpkaart wil, maakt deze heel makkelijk zelf op www.hulpkaart.nl. Daar word je stap voor stap meegenomen in het invullen en aanvragen van de Hulpkaart. Ook zijn er tips en voorbeelden van ingevulde Hulpkaarten ter inspiratie. Na het doorlopen van de stappen ontvangt de aanvrager de papieren Hulpkaart op het opgegeven adres. Lukt het aanvragen niet of vindt iemand dat lastig, dan kan een medewerker van Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) of MEE De Meent Groep daarbij helpen. Net als de Hulpkaart, kost dat niets.

 

 

De Hulpkaart is een project van MEE, Zorgbelang Inclusief en MHFA met steun van het ministerie van VWS.