Upcycle veiling Technasium van het College Weert groot succes!

Donderdag 7 december jl. vond de veiling plaats van de Upcycle-projecten van leerjaar 2. De opbrengst van deze veiling was bestemd voor voedselbank Weert. Een kick-off voor de acties voor Voedselbank Weert op Het College Weert.

Uitbreiding actie

Voor het upcycle project van het vak Onderzoeken & Ontwerpen ontwierpen en creëerden tweedejaars leerlingen nieuwe producten van oude, bestaande producten. Deze werden tijdens de veiling te koop aangebonden. Omdat meerdere ouders en collega’s aangaven mee te willen werken aan deze actie, werd er naast de veiling ook de mogelijkheid geboden om een vrijwillige bijdrage te doneren.

Groot succes

Er werden 18 items geveild en deze brachten maar liefst €785,- op! De biedingen kwamen niet alleen vanuit de zaal, maar ook online waren enkele collega’s aanwezig om mee te bieden. Daarnaast kwamen ook nog tal van donaties binnen. Op de avond zelf mochten werd reeds een bedrag van €1070,- aangeboden, het uiteindelijke bedrag werd zelfs  € 1105,- !

Dankjewel

Een welgemeende dankjewel allereerst aan alle leerlingen van VWO-2 O&O, hun ouders, grootouders, familie en vrienden, maar ook zeker aan iedereen die bijgedragen heeft.