Corona Nieuws

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over onze voedselbank en het Coronavirus.

Voedselbank Weert volgt de adviezen van het RIVM en Voedselbanken Nederland.

 

Openingstijden

De voedselbank hanteert vooralsnog de normale openingstijden en is dus gewoon geopend voor uitgifte op vrijdagmiddag.
Wel wordt een alternatieve werkwijze gehanteerd om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Corona regels

Ook voor uw bezoek aan de voedselbank geldt dat u de corona-regels in acht moet nemen, dus

  • houd 1,5 m afstand
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, schud geen handen
  • blijf thuis bij klachten van uzelf en/of uw gezinsleden (meld u wel af!)

 

Vrijwilligers

Op dit moment wordt de voedselbank door veel mensen benaderd die graag op welke wijze dan ook kunnen en willen helpen.  Natuurlijk is de voedselbank ontzettend blij met al deze mogelijke hulp, echter we slagen er in om met de eigen vrijwilligers de zaken gaande te houden. Mede in verband met de privacy van onze cliënten, zullen we daarom zo min mogelijk een beroep doen op externe hulp.

Indien u graag wil helpen, verzoeken wij u om contact op te nemen met het speciale Coronameldpunt dat de gemeente Weert hiervoor in het leven geroepen heeft: 0495-697900 Corona Hulp Weert. Indien wij onverhoopt toch een beroep moeten doen op externe hulp, zullen we dit via deze instantie regelen.

 

Doneren

Hoewel we nu nog voldoende levensmiddelen hebben kunnen meegeven, verwachten we dat er zeer snel een schaarste zal ontstaan. Mocht u levensmiddelen willen schenken, dan kunt u deze afgeven op donderdag- en vrijdagmorgen op onze locatie aan de dr. Schaepsmansstraat.
Grotere hoeveelheden komen we ook graag bij u ophalen, neem hiervoor telefonisch contact met ons op 06-219 275 65.

Ook uw financiële gift is meer dan welkom, de voedselbank heeft een ANBI status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.
Maak uw gift over op bankrekeningnummer NL73RABO0125987579 (BIC: RABONL24) van de Stichting Voedselbank Weert o.v.m. gift.

 

Corona in begrijpelijke taal 

Makkelijk leesbare informatie over corona vindt u ook terug bij Pharos, een landelijk expertise centrum voor onder andere zorg. Zij  publiceert regelmatig makkelijk begrijpbare informatie over corona. Informatie is beschikbaar in 13 talen.
Zo lees je onder andere hoe je een niet-medisch mondkapje gebruikt. Ook kun je je op deze website aanmelden voor nieuwsbrieven over corona. www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus.